Zespół

Jesteśmy zespołem, którego atutem jest bogactwo międzynarodowych doświadczeń biznesowych oraz różnorodność specjalizacji.

Daje nam to możliwość zaoferowania Klientom szerokiego zakresu wsparcia prawnego i biznesowego (w tym kompleksowej obsługi), zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym (w szczególności skandynawskim). 

 

 Piotr Bujakiewicz, Radca Prawny, partner.

Piotr Bujakiewicz

Piotr Bujakiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prelegent konferencji i szkoleń, autor wielu artykułów w zakresie prawa podatkowego oraz farmaceutycznego.

Piotr Bujakiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prelegent konferencji i szkoleń, autor wielu artykułów w zakresie prawa podatkowego oraz farmaceutycznego.

Specjalizuje się w:

• w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz medycznego,

• w sprawach z zakresu prawa budowalnego, umów deweloperskich, procesu budowlanego, zagadnień prawa rzeczowego,

• w sprawach z zakresu prawa gospodarczego,  a w szczególności prawa podatkowego, cywilnego, handlowego i administracyjnego,

• obsłudze prawnej przekształceń oraz sprzedaży podmiotów gospodarczych,

• prowadzeniu spraw sądowych przed sądami gospodarczymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,

• obsłudze samorządu aptekarskiego oraz samorządu terytorialnego.         

• Posługuje się swobodnie językiem angielskim.

Mail: bujakiewicz@bujakiewiczsancewicz.pl

Tel: + 48 602 675 623 

 

 Witold Sancewicz, adwokat, radca prawny, partner,

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy w 1997 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej oraz zarządzaniu biurami prawnymi międzynarodowych korporacji działających w branży samochodowej i kurierskiej. Jest autorem tzw. umów dealerskich dla producentów i importerów samochodów.

Uczestniczył w pracach nad Ustawą Prawo Pocztowe w zakresie usług kurierskich.

Prelegent wielu konferencji i szkoleń, w szczególności w zakresie prawa pocztowego.

Specjalizuje się w:

• w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz medycznego,

• obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie międzynarodowego obrotu  gospodarczego, prawa podatkowego oraz w sprawach karnych gospodarczych
• obsłudze prawnej przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, przejęcia, wydzielenie spółek),

• w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.
Zna biegle język angielski (w tym prawny i biznesowy), język szwedzki ( w tym prawny i biznesowy) oraz język rosyjski w stopniu dobrym.  

Mail: sancewicz@bujakiewiczsancewicz.pl
Tel: + 48 602 49 49 19