Kancelaria Prawna Bujakiewicz Sancewicz

Siedziba Kancelarii: ul. Garażowa 5A,

02-651 Warszawa

Biuro: ul. Długa 11/7B,

85-034 Bydgoszcz

OBRÓT MIĘDZYNARODOWY / SPRAWY TRANSGRANICZNE

Z racji znajomości języków i kontaktami międzynarodowymi Kancelaria prowadzi również sprawy, gdzie przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania albo siedzibę poza terytorium Polski.  Chodzi w szczególności o:

  1. Prowadzenie negocjacji z partnerem zagranicznym.
  2. Pozyskiwanie partnera zagranicznego.
  3. Współpraca z zagranicznymi Kancelariami.
  4. Windykacja podmiotu zagranicznego.
  5. Dochodzenie roszczeń wobec podmiotu zagranicznego.
  6. Obsługa sporu prawnego z podmiotem zagranicznym.
  7. Sporządzenie umowy z kontrahentem zagranicznym (angielski, szwedzki, rosyjski).
  8. Przygotowanie pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym.
  9. Reprezentowania Klienta w międzynarodowym postępowaniu gospodarczym.

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Kontakt:
tel: +48 22 380 03 87
tel: + 48 602 49 49 19
Email : office@bujakiewiczsancewicz.pl

KONTAKT Z KANCELARIĄ | TEL: +48 22 380 03 87 | EMAIL: office@bujakiewiczsancewicz.pl

Kontakt