Kancelaria Prawna Bujakiewicz Sancewicz

Siedziba Kancelarii: ul. Garażowa 5A,

02-651 Warszawa

Biuro: ul. Długa 11/7B,

85-034 Bydgoszcz

PRAWO FARMACEUTYCZNE

Wykonywanie zawodu farmaceuty czy lekarza wiąże się z koniecznością posiadania nie tylko wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny czy farmacji. Konieczna jest również wiedza dotycząca kwestii formalnych. W chwili obecnej np. wypisanie recepty z refundacją przez lekarza czy jej realizacja przez farmaceutę jest czynnością „wysokiego ryzyka” z punktu widzenia osobistej odpowiedzialności majątkowej tych osób, a z NFZ w tym zakresie „żartów nie ma”.
Specjalizacja kancelarii obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
1. postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki;
2. zmiany w składach osobowych wspólników spółek aptecznych;
3. sprzedaży aptek;
4. dziedziczenia aptek;
5. łączenie, podział i przekształcenia podmiotów aptecznych;
6. postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki;
7. postępowania o udzielenie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
8. sprawy sądowe z NFZ dot. zakwestionowanej refundacji, sprawy o zwrot kar umownych NFZ;
9. kontrole aptek przez WIF, NFZ, IH, SANEPID;
10. obrót lekiem, reklama leków, reklama aptek -kwestie sporne;
11. roszczenia pacjentów;
12. obrona farmaceuty w sprawach dyscyplinarnych.

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Kontakt:
tel: +48 22 380 03 87
tel: + 48 602 49 49 19
Email : office@bujakiewiczsancewicz.pl

KONTAKT Z KANCELARIĄ | TEL: +48 22 380 03 87 | EMAIL: office@bujakiewiczsancewicz.pl

Kontakt