Kancelaria Prawna Bujakiewicz Sancewicz

Siedziba Kancelarii: ul. Garażowa 5A,

02-651 Warszawa

Biuro: ul. Długa 11/7B,

85-034 Bydgoszcz

VAT – POSTĘPOWANIE PODATKOWE / POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

Mamy doświadczenie w postępowaniach podatkowych/ postępowaniach karnych skarbowych związanych z:
– naliczeniem podatku VAT czy podatków dochodowych do zapłaty.
– ze zwrotem podatku Vat.
Mamy doświadczenie w obronie klientów w postępowaniach karnych skarbowych.
Skutecznie pomagamy Naszym Klientom, aby uniknąć albo wybronić się od zarzutów uczestnictwa w „karuzeli podatkowej” czy zarzutów wyłudzenia VAT.
Z naszej praktyki wynika, iż zasada neutralności podatku VAT jest łamana przez organy podatkowe, które prowadzą postępowanie w taki sposób, aby nie tylko nie dokonać zwrotu podatku VAT ale finalnie wydać decyzję określającą zobowiązanie podatkowe.
Dodatkowo zarzuca się podatnikowi, iż świadomie uczestniczył w oszustwie (zwykle w grupie przestępczej) mającej na celu wyłudzenie podatku Vat.) Organa podatkowe pod tym kątem zbierają materiał dowodowy, nie przeprowadzając przy tym dowodów, z których mogłyby wyniknąć okoliczności przeciwne.
Takie działania prowadzą wprost do wszczynania postępowań karnych skarbowych ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Organa skarbowe zdają się czasami zapominać , iż Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 22 października 2015 roku (Sprawa C-277/14) stwierdził, iż nie można ukarać przedsiębiorcy za to, iż jego kontrahent jest nieuczciwy. Jeżeli bowiem na fakturze będą widniały wszystkie wymagane prawem elementy do podatnik, który towar nabywa ma prawo do odliczenia VAT i to również wtedy, kiedy wystawca takiej faktury na podstawie przepisów krajowych powinien zostać uznany za podmiot nieistniejący.

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Kontakt:
tel: +48 22 380 03 87
tel: + 48 602 49 49 19
Email : office@bujakiewiczsancewicz.pl

KONTAKT Z KANCELARIĄ | TEL: +48 22 380 03 87 | EMAIL: office@bujakiewiczsancewicz.pl

Kontakt